Over mezelf....

Susan Spoelstra

Terug naar
homepage

 

Ik ben geboren en opgegroeid in Leeuwarden en ging op 18-jarige leeftijd naar Utrecht om te gaan werken in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Daarna ging ik naar een algemeen ziekenhuis in Zeist. Dit beviel minder goed; er was in mijn ogen te weinig aandacht voor het emotionele deel van het lijden.

Ik werd psychologisch assistente bij een kinderpsycholoog in Leeuwarden en daarna bij een schoolpsycholoog in Den Haag.

 Toen ik trouwde stopte ik met werken en wijdde mij aan de opvoeding van onze kinderen. Toen deze naar de basisschool gingen, ben ik weer gaan studeren: HBO Maatschappelijk Werk. Vanuit die achtergrond werkte ik vervolgens in een verpleegkliniek te Maastricht en in de jeugdhulpverlening en kinderbescherming (Stichting Jeugd en Gezin) in Delft.

 In die tijd groeide mijn behoefte om dieper op de problemen in te gaan om effectiever te kunnen helpen. Ik had het gevoel soms puin te ruimen en het idee dat de persoon zelf er niet echt wijzer van werd. Er moest toch een manier zijn om fundamenteler te werk te gaan?

Dat vond ik in Gestalttherapie; een vorm van psychotherapie die het zelfhelend vermogen in de mens activeert, waardoor iemand beter zijn eigen problemen op kan lossen.

 Na 4 jaar opleiding als gestalttherapeut, opende ik een eigen praktijk in Voorburg. Daarnaast werkte ik in de Jellinekkliniek te Amsterdam als  Gestalt-lichaamstherapeut. In de verslavingskliniek De Hoge Sluis kreeg ik te maken met de meest zware verslaafden en hun achterliggende zeer complexe problematiek. Hier leerde ik veel en mijn ervaringen uit de jeugdhulpverlening kwamen goed van pas. Ik volgde allerlei cursussen en ging naar workshops van internationaal gerenommeerde psychotherapeuten. 

In 1998 verhuisde ik naar het noorden van het land en ben in Heerenveen opnieuw gestart. Mijn verdere verbreding vond plaats door:

Mijn ervaring is, dat problemen hun weerslag hebben op lichaam én geest en dat daarom het toepassen van combinatie-therapieën, die deze gebieden bestrijken (geest, lichaam en spiritualiteit) meer balans in je leven brengen. 

 

Terug naar de homepage

Deze pagina is bijgewerkt op 15-08-2018