Gestalttherapie:
voor lichaam, gevoel en verstand

Terug naar
homepage

Het doel van gestalttherapie

Elk individu, elk dier heeft een ingeboren doel zichzelf te verwezenlijken. Daarnaast is de behoefte aan verbinding met anderen minstens even groot. We willen autonoom zijn, op eigen benen staan en er toch bij horen. Alleen èn samen?! Tegenstrijdige verlangens die maken dat ons leven zich voor een groot deel afspeelt in een spanningsveld. Een spanningsveld waarin we de keus hebben om wel of geen contact te maken, wel of niet de confrontatie aan te gaan. Ieder keer weer moeten we besluiten of we onze creativiteit de vrije loop laten, of aan verwachtingen voldoen.

Worden wie we zijn

Worden wie we zijn betekent onder ogen zien dat we vaak gevangen zitten in overlevingspatronen die ons ooit gediend hebben. Bijvoorbeeld lief en aardig of lastig doen. Maar... niemand is alleen lief en aardig en niemand is alleen lastig. Door oude remmende patronen en gevoelens bewust te worden zullen we er anders mee omgaan. Dan zullen we ook gevoelens, ideeën, gedachten en verlangens moeten uiten die voor ons niet zo 'gewoon' zijn.

Om te worden wie we zijn, hebben we onze omgeving - onze partner, familie en vrienden - nodig. Alleen via de ander kunnen we onze contactgrens leren kennen. Juist door te botsen en elkaar al of niet te ontmoeten beseffen we waar onze knelpunten zitten en wat we zouden willen veranderen.

Worden wie we zijn betekent ook (weer leren) creatief om te gaan met onze levensvragen en op een nieuwe manier naar onszelf te kijken. Door onze gedachten te veranderen, verandert ons gedrag, waardoor we nieuwe ervaringen opdoen in onze relaties, die weer gevolgd worden door nieuwe gedachten en zo is de cirkel rond.

Wat is Gestalttherapie?

Bij Gestalttherapie gaat het erom contact met onszelf, met onze omgeving en met anderen te ervaren. Contact maken door onze zintuigen te gebruiken en door te beseffen wat in het NU op de voorgrond treedt. Contact is alleen mogelijk in het 'hier en nu', want alleen hier op dit moment kunnen we

Gestalttherapie geeft mensen de kans om hun gevoelens, verlangens, ideeën, gedachten en handelingen beter op elkaar af te stemmen. Gestalttherapie leert ons het verschil ervaren tussen:

Via Gestalttherapie kunnen we leren waardering op te brengen voor de verschillen tussen ons en de ander èn we kunnen leren daar creatief mee om te gaan.

Om te komen bij onze kracht, doelgerichtheid, liefde en creativiteit is het nodig dat we de spanning tussen het verlangen naar autonomie en verbinding niet alleen aanvaarden, maar ook doorleven.

Voor wie is Gestalttherapie?

Voor mensen die

 

 Terug naar de homepage

Deze pagina is bijgewerkt op 15-08-2018